+996 312 62-53-13 (2361, 2362, 2363, 2364) admin@zakupki.gov.kg
ago
Frequently asked Questions

Жооп: Аталган операцияны өзүнчө эсептен жүзөгө ашыруу үчүн сатып алуучу уюм, өзүнчө эсеп боюнча тизмеге төмөнкү операцияларга уруксат берүүнү толуктап киргизүү жолу менен банктык коштоо билдирмесинде банктык коштоонун жеке параметрлерин белгилеп алышы мүмкүн: «Коштоо контрактына келишилген күндөн кийин, Коштоо контракты тарабынан белгиленген олуттуулук лимитинин чегинде, бирок Коштооо контракттынын наркынан 5% ашпаган суммада товарларды нак эсептешүү жолу менен сатып алууга байланыштуу өздүк каражаттардын эсебинен тартылган чыгымдарды компенсациялоо максатында, өзүнчө эсептен өзүнчө эсеп болуп саналбаган банктык эсептерге акча каражаттарын которуу (өзүнчө эсептен нак акча каражаттарын берүү);». Аталган операцияны жүзөгө ашыруу берүүчү (кошо аткаруучу) тарабынан тиешелүү негиздөөчү документтер (кассалык/товардык чек, сатып алуу актысы) берилген учурда гана жүзөгө ашырыларыла тургандыгына көңүлүңүздөрдү бурабыз