+996 312 62-53-13 (2325, 2330, 3811, 2327) admin@zakupki.gov.kg
ago
Frequently asked Questions

Пландалган баадан 20 (жыйырма) пайыздан ашык демпингдик бааны бергенде сатып алуучу уюм/Агент төмөнкү чаралардын бирин колдонот: 1) товарларды сатып алууда сунуш кылынган баанын негиздемесин жана жабдуучунун сунушунда көрсөтүлгөн шарттарда катышуучунун контрактты аткаруу жөндөмдүүлүгүн сурайт; 2) жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда контрактты аткарууга кепилдикти камсыздоонун өлчөмүн сатып алуу жөнүндө документтерде көрсөтүлгөндөн бир жарым эсеге көбөйтөт. 2. Товарларды сатып алууда ушул берененин 1-бөлүгүнүн 1-пункту колдонулган учурда, сатып алуучу уюм/Агент жабдуучудан төмөнкүлөрдү сурайт: 1) өндүрүүчүдөн берилген товардын баасы жана саны көрсөтүлгөн кепилдик катты; же 2) анда товардын бар экендигин ырастаган документтерди; 3) товарды сунушталган баада берүүдөгү анын мүмкүнчүлүгүн ырастаган башка документтерди жана эсептөөлөрдү. Жабдуучу сунушталган баа боюнча негиздеме бербеген учурда, сатып алуучу уюм/Агент анын сунушун четке кагат. Сатып алуучу уюмдун/Агенттин ушул бөлүккө ылайык жабдуучунун сунушун четке кагуу чечими, мындай чечимдин себептери сатып алуулардын жол-жоболору протоколуна киргизилет.