number 1 Number of ads190416158866972 purchase NameКаргалык айыл окмотуно караштуу "Водхоз" участкасына суу насос алуу ???winnerName??? lotNumberL001-01: Водяной насос с установкой

The planned amount of the lot50,000

The price offered by participant50,000

The price of the contract

Contract number34 Date of signing the contract2019-04-19
number 2 Number of ads190415157800702 purchase NameЭкспертные услуга ???winnerName??? lotNumberL001-01: Экспертные услуга

The planned amount of the lot30,000

The price offered by participant30,000

The price of the contract

Contract number9 Date of signing the contract2019-04-19
number 3 Number of ads190412158174396 purchase NameУслуги тракториста- механизатора ???winnerName??? lotNumberL001-01: Услуги тракториста-механизатора.

The planned amount of the lot27,860

The price offered by participant27,860

The price of the contract

Contract number20 Date of signing the contract2019-04-18
number 4 Number of ads190415158524888 purchase NameУслуги типографии ???winnerName??? lotNumberL001-01: УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ

The planned amount of the lot450,000

The price offered by participant450,000

The price of the contract

Contract number3 Date of signing the contract2019-04-18
number 5 Number of ads190409157192657 purchase NameПокупка услуг сотовой связи ???winnerName??? lotNumberL001-01: ПОКУПКА УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ

The planned amount of the lot54,000

The price offered by participant54,000

The price of the contract

Contract number8 Date of signing the contract2019-04-18
number 6 Number of ads190416158861893 purchase NameАренда здании для детского садика ???winnerName???Закрытое акционерное общество "Келечек" lotNumberL001-01: аренда здании для детского сада

The planned amount of the lot320,000

The price offered by participant320,000

The price of the contract320,000

Contract number26 Date of signing the contract2019-04-19
number 7 Number of ads190410152013292 purchase NameАт-Башы районунун Талды-Суу айыл окмотуно керектуу материалдарды сатып алуу. Жеткирип беруусу менен. ???winnerName??? lotNumberL009-01: Ат-Башы районунун Талды-Суу айыл окмотунун ВЕБ САЙТЫНЫН арендасын узартуу

The planned amount of the lot12,000

The price offered by participant12,000

The price of the contract

Contract number12 Date of signing the contract2019-04-18
number 8 Number of ads190410152013292 purchase NameАт-Башы районунун Талды-Суу айыл окмотуно керектуу материалдарды сатып алуу. Жеткирип беруусу менен. ???winnerName??? lotNumberL005-01: Ат-Башы районунун Талды-Суу Айыл окмотундо спорттук оюндарга белек алуу

L007-01: Ат-Башы районунун Талды-Суу Айыл окмотундо спорттук оюндарга белек алуу

L008-01: Ат-Башы районунун Талды-Суу Айыл окмотундо спорттук оюндарга белек алуу

The planned amount of the lot5,500

3,000

1,300

The price offered by participant5,500

3,000

1,300

The price of the contract

Contract number13 Date of signing the contract2019-04-18
number 9 Number of ads190410152013292 purchase NameАт-Башы районунун Талды-Суу айыл окмотуно керектуу материалдарды сатып алуу. Жеткирип беруусу менен. ???winnerName??? lotNumberL006-01: Ат-Башы районунун Талды-Суу айыл окмотунун бухгалтердик учетун 1С программасы менен камсыз кылып уйротуу

The planned amount of the lot40,000

The price offered by participant40,000

The price of the contract

Contract number15 Date of signing the contract2019-04-18
number 10 Number of ads190410152013292 purchase NameАт-Башы районунун Талды-Суу айыл окмотуно керектуу материалдарды сатып алуу. Жеткирип беруусу менен. ???winnerName??? lotNumberL002-01: Ат-Башы районунун Талды-Суу Айыл окмотундо спорттук оюндарга белек алуу

L003-01: Ат-Башы районунун Талды-Суу Айыл окмотундо спорттук оюндарга белек алуу

L004-01: Ат-Башы районунун Талды-Суу Айыл окмотундо спорттук оюндарга белек алуу

The planned amount of the lot3,600

76,494

10,410

The price offered by participant3,600

75,000

10,360

The price of the contract

Contract number14 Date of signing the contract2019-04-18