12.08.2022 23:30 / 18.08.2022 10:00

Сельская управа "Ача-Кайынды"

purchase Name: № 220802342194199 жарыясын кайра жарыялоо. Айыл өкмөтунө А-4 кагазын алуу.

sum12,000 сом

12.08.2022 23:25 / 18.08.2022 09:00

Чаткальский районный отдел культуры

purchase Name: Текущий ремонт Сумсарской ДМШ

sum50,000 сом

12.08.2022 23:04 / 18.08.2022 09:30

Сельская управа "Ача-Кайынды"

purchase Name: № 220802342192914 жарыясын кайра жарыялоо. Көмүр түрттүрүү үчүн күйүүчү май алуу.

sum7,000 сом